Tổng hợp 6 giáo viên hướng dẫn bạn nên biết

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư! Tôi muốn hỏi: Trường tôi từ tháng 01 năm 2016 có giáo viên mới về thì phân công tôi phụ trách giáo viên tập sự nhưng vì bằng cấp của giáo viên mới là Đại học còn tôi là Cao đẳng. Sau khi được tư vấn thì tôi không phải phụ trách giáo viên tập sự nữa vì do bằng cấp không tương đương. Nay chuyển cho đồng chí hiệu trưởng trực tiếp hướng dẫn, nhưng đồng chí hiệu trưởng lại giao cho tôi nhiệm vụ kiểm tra và kí duyệt giáo án cho cô giáo tập sự hàng tuần thì giáo viên tập sự đó mới đủ điều kiện lên lớp. Vậy tôi có được hưởng chế độ hướng dẫn giáo viên tập sự không?

Hiện nay đối với việc tập sự ở một cơ quan, tổ chức nào đó thì người tập sự sẽ được người hướng dẫn tập sự, hướng dẫn về các công việc cần thực hiện theo quy định để đạt kết quả cao trong công việc, trau dồi được kiến thức trong quá trình tập sự phục vụ cho mục đích công việc dự định. Vậy để hiểu thêm về Hướng dẫn tập sự và Nhiệm vụ, chế độ và điều kiện làm giáo viên hướng dẫn tập sự được quy định như thé nào? Dưới đây là thông tin chi tiết về vấn đề nảy.

Cơ sở pháp lý: Nghị định Số: 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Hướng dẫn tập sự

1.1. Hướng dẫn tập sự

Hướng dẫn tập sự được hiểu là việc những công chức được cơ quan cử để hướng dẫn, những công việc giúp đỡ những người được tuyển dụng vào công chức làm quen với môi trường công tác, đơn vị đang làm việc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nội quy và quy chế của cơ quan , và thực hành các kĩ năng cơ bản để phục vụ cho vị trí làm việc gắn liền với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc. tại Điều 21. Nghị định Số: 115/2020/NĐ-CP Hướng dẫn tập sự quy định như sau:

Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này.

2. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày công chức đến nhận việc, người đứng đầu cơ quan sử dụng phải cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự. Mỗi công chức chỉ hướng dẫn mỗi lần 01 người tập sự

Xem thêm: Mức hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy

Như vậy, các cơ quan sử dụng các công chức có trách nhiệm hướng dẫn tập sự để người tập sự có thể nắm được các công việc cần làm, để có thể trở thành người hướng dẫn tập sự thì một công chức cần phải đáp ứng được các yêu cầu theo quy định về ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, đáp ứng về các năng lực và kinh nghiệm chuyên môn cũng như khả năng truyền đạt, và hướng dẫn người tập sự. Trong đó, Các yếu tố về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm có vai trò quan trọng hơn cả vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của quá trình tập sự để có kết quả cao nhất.

1.2. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

Thứ nhất, Căn cứ trên Nghị định Số: 115/2020/NĐ-CP về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, cũng tại Nghị định Số: 115/2020/NĐ-CP về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường họp quy định như sau:

+ Đối với người tập sự Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

+ Đối với ngươi tập sự Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm

+ Đối với người tập sự Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

– Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương và Công chức được cơ quan phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự.

2. Chế độ tập sự đối với viên chức

Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự, chế độ tập sự đối với Viên chức được quy định như sau:

Xem thêm: Chế độ tập sự đối với viên chức, công chức mới nhất năm 2022

2.1. Thời gian tập sự đối với viên chức:

+ 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

+ 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;

+ 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

+ Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

2.2. Nội dung tập sự

+ Nắm vững quy định của pháp luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập nơi công tác; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

+ Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

+ Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Xem thêm: Quy định về định mức số tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở

Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự.

– Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2020.

Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm.

Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

3. Nhiệm vụ, chế độ và điều kiện làm giáo viên hướng dẫn tập sự

Luật sư tư vấn:

Điều 21 Nghị định Số: 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng công chức. quy định về hướng dẫn tập sự như sau:

“- Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này.

– Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự. Không thực hiện việc cử một người hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời gian.

Xem thêm: Quy định về định mức giờ dạy của giáo viên tổng phụ trách đội

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, người hướng dẫn tập sự phải đáp ứng điều kiện sau:

+ Là viên chức

+ Có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn so với giáo viên tập sự

+ Có năng lực kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ

+ Có khả năng truyền đại, hướng dẫn người tập sự

Chiếu theo điều kiện trên, bạn mới có bằng Cao đẳng, trong khi giáo viên tập sự có bằng Đại học, vì vậy, không đủ điều kiện để được phụ trách giáo viên tập sự.”

Căn cứ Điều 22 Nghị định Số: 115/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự: Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

– Ngoài ra, người hướng dẫn tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.”

Xem thêm: Chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi dành cho giáo viên mới nhất năm 2022

Tuy nhiên, để được hưởng chế độ đối với người hướng dẫn tập sự chỉ áp dụng đối với người được người đứng đầu đơn vị nghiệp phân công hướng dẫn tập sự.

Như trên đã phân tích, bạn không đủ điều kiện được phụ trách hướng dẫn giáo viên tập sự, bạn chỉ làm công việc kiểm tra, ký duyệt giáo án còn người phụ trách là đồng chí hiệu trưởng trực tiếp hướng dẫn vì thế bạn không được hưởng chế độ đối với giáo viên tập sự.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về Nhiệm vụ, chế độ và điều kiện làm giáo viên hướng dẫn tập sự và các thông tin pháp lý khác liên quan về nội dung Nhiệm vụ, chế độ và điều kiện làm giáo viên hướng dẫn tập sự dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

Top 6 giáo viên hướng dẫn tổng hợp bởi Mã Giảm Giá

Khóa luận tốt nghiệp: Khi thầy trò “thờ ơ cộng hưởng” – CareerBuilder

 • Tác giả: careerbuilder.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 4.73 (243 vote)
 • Tóm tắt: Không chỉ riêng Thu Hà mà tình trạng gặp giáo viên hướng dẫn khó hơn… lên trời là tình trạng chung của nhiều SV năm cuối ở các trường ĐH. H.L (SV khoa Luật, …

Tra cứu giảng viên hướng dẫn – HUTECH

 • Tác giả: tracuu.hutech.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 4.39 (293 vote)
 • Tóm tắt: Tra cứu giảng viên hướng dẫn nhanh chóng với thao tác đơn giản, chính xác.

Danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn luận văn học kỳ 1, năm

 • Tác giả: ce.ctu.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 4.2 (470 vote)
 • Tóm tắt: Danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn luận văn học kỳ 1, năm học 2021-2022 · – Xem file danh sách phân công GVHD… Chiêu sinh các khóa ngắn hạn.

Chế độ của giáo viên hướng dẫn tập sự

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 4.01 (544 vote)
 • Tóm tắt: Quy định về giáo viên hướng dẫn tập sự 2019 có gì mới? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây của HoaTieu.vn để biết thêm chi tiết. Chế độ giáo viên hướng …

Đăng ký Giáo viên hướng dẫn môn Khoá luận Tốt nghiệp HK2 năm

 • Tác giả: ffl.iuh.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 3.86 (203 vote)
 • Tóm tắt: Để chuẩn bị cho môn Khóa luận tốt nghiệp của HK2 (2022 – 2023), Sinh viên đăng ký Giảng viên hướng dẫn: Dành cho Đồ án sẽ tiến hành từ ngày …

Chọn giáo viên hướng dẫn thế nào? – dzungtringo

 • Tác giả: dzungtringo.net
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 3.79 (291 vote)
 • Tóm tắt: Năng lực của người hướng dẫn được thể hiện rõ nhất qua danh sách các sinh viên đã tốt nghiệp do giáo viên đó hướng dẫn. · Bạn là người có quyền …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (Lời tựa) Bài này tóm lược lại 10 điều nghiên cứu sinh cần lưu ý khi cân nhắc lựa chọn giáo sư hướng dẫn cho mình ở các trường/viện đại học nước ngoài. Mặc dù đây là những kinh nghiệm quý giá cho Nghiên cứu sinh (bậc học tiến sỹ), nhưng điểm thú vị …