Danh sách 3 hướng dẫn chi đại hội chi bộ hay nhất

HƯỚNG DẪN

Công tác tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ kết quả phê duyệt đại hội của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, các đơn vị tiến hành tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

 1. Xây dựng Chương trình Đại hội

(1). Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

(2). Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

(3). Bầu Đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội, bầu thư ký đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu (Đại hội biểu quyết bằng thẻ đảng viên)

– Đoàn chủ tịch, Thư ký lên làm việc

(4). Thông qua Chương trình (Đại hội biểu quyết)

(5). Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội (Đại hội biểu quyết)

(6). Trình bày Báo cáo chính trị của chi bộ và báo cáo kiểm điểm của Chi ủy.

(7). Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo

(8). Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến

(9). Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đại biểu cấp trên

(10). Bầu Chi uỷ khoá mới, bí thư, phó bí thư (Đại hội bầu cử bằng phiếu kín) Đoàn Chủ tịch chỉ đạo, tổ chức bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

(11). Chi uỷ khoá mới, bí thư, phó bí thư ra mắt Đại hội, đồng chí bí thư phát biểu ý kiến

(12). Thông qua Nghị quyết Đại hội, thảo luận và biểu quyết

(13). Bế mạc Đại hội (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

 1. Chuẩn bị phiếu bầu cử

– Các chi bộ chuẩn bị phiếu bầu cử: Ban chi ủy (nếu có), Bí thư, phó Bí thư (phiếu bầu có đóng dấu treo của Đảng Nhà trường).

– Phiếu bầu in họ và tên những người trong danh sách bầu cử. Danh sách bầu cử xếp thứ tự tên người theo vần A,B,C…

– Bầu Ban chi ủy trước, sau đó bầu Bí thư, bầu Phó Bí thư.

– Trường hợp danh sách bầu có số dư, người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu. Trường hợp danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Người bầu cử đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.

– Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:

+ Phiếu hợp lệ là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu; phiếu bầu mà danh sách bầu cử chỉ có một người, người bầu cử đánh dấu X vào một trong hai ô đồng ý hoặc không đồng ý; phiếu bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) hoặc không đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) của một người hoặc một số người trong danh sách bầu cử.

+ Phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người; phiếu đánh dấu X vào cả ô đồng ý và ô không đồng ý trong danh sách bầu cử chỉ có một người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm.

 • Tính kết quả bầu cử:

+ Trường hợp phiếu bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả ô đồng ý và ô không đồng ý hoặc không đánh dấu X vào cả hai ô đồng ý, không đồng ý đối với người nào thì không tính vào kết quả bầu cử của người đó (phiếu đó vẫn được tính là phiếu hợp lệ).

+ Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đảng viên chính thức đại hội. Trường hợp số người đạt số phiếu bầu quá một nửa nhiều hơn số lượng cần bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu cao hơn.

 1. Công tác khánh tiết đại hội

Đảng ủy Nhà trường đã chuẩn bị khánh tiết tại các địa điểm tổ chức đại hội (P.301, P.410, P.509 – A1 và Hội trường Vũ Đình Liên): Phông tên đại hội của chi bộ, máy tính, đài, đĩa nhạc, hòm phiếu và cán bộ truyền thông đưa tin bài, chụp ảnh đại hội.

Lưu ý: Các chi bộ cử một cán bộ liên hệ với Đ/c Cao Văn Đông, số điện thoại: 0912592886 (chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp) để hỗ trợ về phòng họp và kỹ thuật (trước khi tổ chức đại hội 01 ngày).

 1. Trang phục đại hội

Mặc đồng phục của Trường:

+ Nam: áo sơ mi trắng, quần âu

+ Nữ: áo sơ mi trắng, quần âu/chân zuýp hoặc mặc bộ áo dài (các chi bộ cần lựa chọn thống nhất một trong hai trang phục này).

 1. Văn phòng Đảng ủy đăng kí lịch tuần đại hội của các chi bộ và gửi lịch cho đại biểu tham dự đại hội.

Lưu ý: Các đồng chí Đảng viên mang Thẻ đảng viên để biểu quyết tại đại hội.

Top 3 hướng dẫn chi đại hội chi bộ tổng hợp bởi Mã Giảm Giá

Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025

 • Tác giả: dangbo.cema.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.77 (414 vote)
 • Tóm tắt: Đề cương Báo cáo kết quả đại hội chi bộ.doc( 0.1 MB ) · Huong dan đại hội chi bộ.doc( 0.11 MB ) · Tài liệu tham khảo Hệ thống các văn bản tại đại …

Hướng dẫn của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

 • Tác giả: danguy.vinhuni.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.54 (354 vote)
 • Tóm tắt: Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự …

Hướng dẫn quy trình tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ

 • Tác giả: trucninh.namdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 4.25 (328 vote)
 • Tóm tắt: Số ký hiệu văn bản:
  Trích yếu nội dung:
  Ngày ban hành: