Flash Sale Giá chỉ 1k

4 bước đi chợ cùng GrabMart!

1. Chọn tính năng Mart trên ứng dụng Grab, 2. Tìm kiếm cửa hàng, siêu thị hoặc sản phẩm yêu thích, 3. Chọn và thêm sản phẩm vào giỏ hàng, 4. Đặt đơn hàng và chờ nhận hàng trong 1 giờ!

Hạn sử dụng: 2099/12/31

Ưu đãi:

Nhà cung cấp: