Flash Sale Giá chỉ 1k

[Ăn dặm nhà pon]-5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫100.000, hoàn tối đa 5000 xu

Sử dụng mã để nhận ngay 5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫100.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 29-08-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Hạn sử dụng: 29-08-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: 5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫100.000, hoàn tối đa 5000 xu

 

Nhà cung cấp: