Flash Sale Giá chỉ 1k

[Anh minh shop]-Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0

Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 16-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Hạn sử dụng: 16-11-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0

 

Nhà cung cấp: