Flash Sale Giá chỉ 1k

Chương trình chăm sóc khác hàng thành viên mới!

Quy đổi C-point: 1 C-point = 1,000 VND. Khách hàng sẽ được tiêu dùng C-point đã tích được từ chương trình ưu đãi theo quy chế chương trình. C-point có giá trị như tiền mặt và khả dụng trên hệ thống cửa hàng Canifa toàn quốc và Online.

Hạn sử dụng: 2099/12/31

Ưu đãi:

Nhà cung cấp: