Flash Sale Giá chỉ 1k

Flash Sale mỗi ngày tại Fahasa! Giá chỉ có 12K!

Mỗi ngày vào lúc 9H – 12H – 18H – 21H bạn có thể mua sách chuyện với gia 12.000Đ. Mua ngay đi bạn ơi!

Hạn sử dụng: 2099/12/31

Ưu đãi: 70%

Nhà cung cấp: