Flash Sale Giá chỉ 1k

Galaxy S20 FE – Samsung đã tạo nên một phiên bản đặc biệt dành riêng cho fans!

7 / 100

Samsung giới thiệu Galaxy S20 FE – phiên bản cho mọi cá tính để sống đậm chất riêng. Giá đặc biệt – 15.989.600Đ! Mua ngay bạn ơi!

Hạn sử dụng: 2099/12/31

Ưu đãi:

Nhà cung cấp: