Flash Sale Giá chỉ 1k

Giá trị ưu đãi cố định!

GrabGifts là thẻ quà tặng điện tử có giá trị ưu đãi cố định sử dụng để sử dụng nhiều dịch vụ trên ứng dụng Grab như: di chuyển (GrabCar, GrabBike,…), đặt đồ ăn (GrabFood), giao hàng (GrabExpress)!

Hạn sử dụng: 2099/12/31

Ưu đãi:

Nhà cung cấp: