Flash Sale Giá chỉ 1k

[Hà Huyền Shoes]-30% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫399.000, hoàn tối đa 15000 xu

Sử dụng mã để nhận ngay 30% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫399.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 06-10-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Hạn sử dụng: 06-10-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: 30% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫399.000, hoàn tối đa 15000 xu

 

Nhà cung cấp: