Flash Sale Giá chỉ 1k

[HC FASHION9]-50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫189.000, hoàn tối đa 10000 xu

Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫189.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 30-09-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Hạn sử dụng: 30-09-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫189.000, hoàn tối đa 10000 xu

 

Nhà cung cấp: