Flash Sale Giá chỉ 1k

[LAMY WATCH]-50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 10000 xu

Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 31-08-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Hạn sử dụng: 31-08-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 10000 xu

 

Nhà cung cấp: