Flash Sale Giá chỉ 1k

[L’Oreal Paris Official Store]-Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và một số người dùng tham gia chương trình nhất định

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và một số người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã LORBCLUB8 giảm 12% tối đa 50000 cho đơn từ 350000. HSD: 23:59 31/8/2021. Số lượng có hạn.

Hạn sử dụng: 31-08-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và một số người dùng tham gia chương trình nhất định

 

Nhà cung cấp: