Flash Sale Giá chỉ 1k

[maxkleen_officialstore]-Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HCMKAUG giảm 8% tối đa 20000 cho đơn từ 199000. HSD: 23:59 30/8/2021. Số lượng có hạn.

Hạn sử dụng: 30-08-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định

 

Nhà cung cấp: