Flash Sale Giá chỉ 1k

[MORROW STORE]-Giảm ngay 55%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫200.000

Giảm ngay 55%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 03-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Hạn sử dụng: 03-09-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: Giảm ngay 55%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫200.000

 

Nhà cung cấp: