Flash Sale Giá chỉ 1k

[Nestlé Chính hãng]-Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã NESTLE8 giảm 10000 cho đơn từ 99000. HSD: 23:59 31/8/2021. Số lượng có hạn.

Hạn sử dụng: 31-08-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định

 

Nhà cung cấp: