Flash Sale Giá chỉ 1k

[philips_homeappliances_official]-Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã PHILIPS99 giảm 8% tối đa 1500000 cho đơn từ 0đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/09/2021 23:59. Số lượng có hạn!

Hạn sử dụng: 30-09-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

 

Nhà cung cấp: