Flash Sale Giá chỉ 1k

[SHOPEE]-Áp dụng cho một số người dùng nhất định

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 268GIAM15K0 giảm tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 26/08/2021 00:00 – 26/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Hạn sử dụng: 26-08-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: Áp dụng cho một số người dùng nhất định

 

Nhà cung cấp: