Flash Sale Giá chỉ 1k

[SHOPEE]-Áp dụng cho một số người dùng nhất định

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 268HOAN50K0 hoàn 10% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 26-08-2021 00:00 – 26-08-2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Hạn sử dụng: 26-08-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: Áp dụng cho một số người dùng nhất định

 

Nhà cung cấp: