Flash Sale Giá chỉ 1k

[SHOPEE]-giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee

Mã 2608QUABANMOI25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 26/08/2021 00:00 – 26/08/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Hạn sử dụng: 26-08-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee

 

Nhà cung cấp: