Flash Sale Giá chỉ 1k

[StepUp.English]-giảm tối đa 10K cho đơn hàng từ 350K trên ứng dụng Shopee.

Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình.
Mã SBCSTEPUP giảm tối đa 10K cho đơn hàng từ 350K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/08/2021 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn. Mã áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Hạn sử dụng: 31-08-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: giảm tối đa 10K cho đơn hàng từ 350K trên ứng dụng Shopee.

 

Nhà cung cấp: