Flash Sale Giá chỉ 1k

[THE PET VIET NAM]-10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫100.000, hoàn tối đa 5000 xu

Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫100.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 12-10-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Hạn sử dụng: 12-10-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫100.000, hoàn tối đa 5000 xu

 

Nhà cung cấp: