Flash Sale Giá chỉ 1k

Tiếng Anh giao tiếp trong văn phòng! Giá 299.000Đ!

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức từ vựng mẫu câu về các công việc của nhân viên văn phòng như: tài liệu, lưu trữ hồ sơ, email, gửi fax, văn bản word, thư từ…

Hạn sử dụng: 2099/12/31

Ưu đãi: 60%

Nhà cung cấp: