Flash Sale Giá chỉ 1k

Tiếng Anh giao tiếp trong văn phòng! Giá 299.000Đ!

7 / 100

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức từ vựng mẫu câu về các công việc của nhân viên văn phòng như: tài liệu, lưu trữ hồ sơ, email, gửi fax, văn bản word, thư từ…

Hạn sử dụng: 2099/12/31

Ưu đãi: 60%

Nhà cung cấp: