Flash Sale Giá chỉ 1k

[wiseworld740]-15% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫200.000, hoàn tối đa 5000 xu

Sử dụng mã để nhận ngay 15% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫200.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 31-03-2023. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Hạn sử dụng: 31-03-2023

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: 15% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫200.000, hoàn tối đa 5000 xu

 

Nhà cung cấp: