Flash Sale Giá chỉ 1k

[X-TIGER Official Shop]-Giảm ngay ₫9.900 cho đơn hàng từ ₫139.900

Giảm ngay ₫9.900 cho đơn hàng từ ₫139.900. Áp dụng đến 02-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Hạn sử dụng: 02-10-2021

Chiến dịch: Shopee Việt Nam Smartlink cho tất cả thiết bị

Ưu đãi: Giảm ngay ₫9.900 cho đơn hàng từ ₫139.900

 

Nhà cung cấp: