Top 20+ dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh mới nhất hiện nay

1 [DOC] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank

 • Tác giả: techcombank.com.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2021
 • Đánh giá: 4.81 (819 vote)
 • Tóm tắt: 2, Dự phòng chứng khoán kinh doanh, (24.278), (11.407). VI, Cho vay khách hàng, 229.385.470 … 5, Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn, (660), (660)

2 QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG VỀ TRÍCH LẬP CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG

 • Tác giả: emc.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.71 (540 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư: Đây là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ và 

3 Chi tiết góp ý dự thảo – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 4.43 (507 vote)
 • Tóm tắt: Các tổ chức đăng ký hoạt động kinh doanh chứng khoán như các công ty … b) Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính theo công thức sau: 

4 Sửa quy định trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng

 • Tác giả: vietnamplus.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 4.29 (492 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Thông tư số 24/2022/TT-BTC, mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính bằng giá trị khoản đầu tư chứng khoán đang 

5 Hạch toán Tài khoản 2291-Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh

 • Tác giả: ketoanthucte.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 4.09 (340 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì 

6 Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá

 • Tác giả: haugiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 3.9 (537 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp chứng khoán đã niêm yết trên thị trường mà không có giao dịch trong vòng 30 ngày trước ngày trích lập dự phòng thì doanh nghiệp xác định mức trích dự 

7 Cách hạch toán dự phòng tổn thất khoản đầu tư chứng khoán

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 3.7 (337 vote)
 • Tóm tắt: Đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh. Bị giảm so với giá trị ghi sổ. Điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng thực hiện theo các 

8 Trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn

 • Tác giả: stc.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 3.43 (473 vote)
 • Tóm tắt: · Trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, … Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong 

9 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là tài sản hay Nguồn vốn

 • Tác giả: moicapnhap.com
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 3.37 (356 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là tài sản hay Nguồn vốn. Hỏi lúc: 4 tháng trước. Trả lời: 0. Lượt xem: 112. Cryto Giá 

10 Công văn 78924/CT-TTHT Trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết

 • Tác giả: vbpl.ts24.com.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 3.02 (454 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chính: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do các loại chứng khoán đầu tư của doanh nghiệp bị giảm giá; 

11 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh tiếng Anh là gì

 • Tác giả: datxuyenviet.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 2.92 (115 vote)
 • Tóm tắt: Công ty chứng khoán kinh doanh là gì? Cách hạch toán tổn thất dự phòng của doanh nghiệp tại tài khoản 112; 1. Dự phòng tổn thất tài sản của doanh nghiệp; 2

12 Hướng dẫn cách định khoản dự phòng tổn thất tài sản TK 229

 • Tác giả: ketoanthienung.com
 • Ngày đăng: 10/25/2021
 • Đánh giá: 2.87 (143 vote)
 • Tóm tắt: 1. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh 

13 Hướng dẫn về trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 2.69 (50 vote)
 • Tóm tắt: · (ĐCSVN) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24 2022 TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48 2019 TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý 

14 Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 2.64 (156 vote)
 • Tóm tắt: Chứng khoán kinh doanh dự phòng giảm giá : Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục 

15 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh TK2291 – VÍ DỤ MINH

 • Tác giả: dvketoantphcm.com
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 2.54 (125 vote)
 • Tóm tắt: · Tài khoản 2291 – Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: TK này p/a tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá CKKD

16 Hệ thống tài khoản – 229. Dự phòng tổn thất tài sản

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 2.48 (126 vote)
 • Tóm tắt: a) Dự phòng giảm giá chứng khoản kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì 

17 Toàn văn – Đà Nẵng

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 2.26 (86 vote)
 • Tóm tắt: Vốn kinh doanh dành cho hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý … b) Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán theo quy định tại Điều 7 Thông tư này

18 Sửa quy định về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.24 (193 vote)
 • Tóm tắt: · Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán … Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết, đăng ký giao dịch, giá trái phiếu trên 

19 Trao đổi về kế toán giá trị hợp lý trong phản ánh và ghi nhận các

 • Tác giả: sav.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 2.1 (61 vote)
 • Tóm tắt: Khi doanh nghiệp tiến hành mua cổ phiếu hoặc trái phiếu với mục đích đầu tư ngắn … Liên quan đến việc trích lập dự phòng giảm giá đối với các chứng khoán 

20 QUY ĐỊNH TRÍCH DỰ PHÒNG TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

 • Tác giả: qpt.com.vn
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 1.91 (180 vote)
 • Tóm tắt: Doanh nghiệp phải lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán riêng cho từng loại … Tổng vốn đầu tư thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế: được xác định 

21 Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đối với cổ

 • Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 1.97 (182 vote)
 • Tóm tắt: · Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đối với cổ … Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ thực góp (%) của doanh nghiệp tại tổ chức kinh tế 

22 Quy định mới về trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 1.79 (53 vote)
 • Tóm tắt: · Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo qui định của pháp luật, thuộc sở hữu của doanh 

23 PET: Lợi nhuận 7 tháng đầu năm giảm do trích lập dự phòng giảm

 • Tác giả: bvsc.com.vn
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 1.65 (179 vote)
 • Tóm tắt: PET: Lợi nhuận 7 tháng đầu năm giảm do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. DTCK – 26 Tháng Tám 2022 – 

24 Hạch toán Tài khoản 2291-Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh

 • Tác giả: tintucketoan.com
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 1.6 (128 vote)
 • Tóm tắt: Vậy, cách hạch toán TK 2291 – Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh như thế nào qua TT 200? THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành