Danh sách 20+ giảm giá tiền điện tốt nhất

1 THANH TOÁN ĐIỆN TẠI NHÀ – NHẬN ƯU ĐÃI THẢ GA Nhằm đẩy

 • Tác giả: cskh.npc.com.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 4.92 (784 vote)
 • Tóm tắt: Khách hàng nhận được khuyến mãi giảm giá ngay khi tại trang thông báo số tiền phải trả. · Không áp dụng thẻ ảo, thẻ prepaid và thẻ có dấu hiệu đầu cơ, gian lận 

2 Giảm giá điện – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 4.69 (591 vote)
 • Tóm tắt: Bộ Công Thương đã ban hành Công văn 3163/BCT-ĐTĐL hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 về hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 3 cho khách hàng 

3 Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) cho các khách

 • Tác giả: phuninh.phutho.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 4.58 (310 vote)
 • Tóm tắt: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng. c) Thời gian hỗ trợ giảm 

4 Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt đợt 4 trong tháng 8 và 9 – VnEconomy

 • Tác giả: vneconomy.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 4.32 (246 vote)
 • Tóm tắt: · Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng. Căn cứ để xác định mức hỗ trợ giảm 

5 Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đợt 5

 • Tác giả: erav.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 4 (421 vote)
 • Tóm tắt: · Sau thời gian giảm tiền điện quy định tại mục 1 Công văn này, sẽ áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 

6 Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng

 • Tác giả: sct.tiengiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 3.99 (272 vote)
 • Tóm tắt: Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều 

7 Giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng sử dụng điện bị

 • Tác giả: soctrang.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 3.77 (396 vote)
 • Tóm tắt: · b) Mức hỗ trợ giảm giá điện: – Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng. – Giảm 

8 Thông tin về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 do tác

 • Tác giả: vuit.org.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2021
 • Đánh giá: 3.5 (469 vote)
 • Tóm tắt: · 4 đợt giảm giá điện, giảm giá tiền điện thực hiện trong các năm 2020 và 2021, tổng số tiền hỗ trợ là hơn 16.300 tỷ đồng. Theo ước tính của EVN, 

9 Người dân phấn khởi vì được giảm tiền điện, nước – Báo Đồng Nai

 • Tác giả: baodongnai.com.vn
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 3.24 (314 vote)
 • Tóm tắt: · Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12-2021. Không chỉ có giá điện 

10 PC Cần Thơ triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4

 • Tác giả: baocantho.com.vn
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 3.19 (372 vote)
 • Tóm tắt: · Ðối tượng thứ nhất là khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt với mức hỗ trợ giảm giá điện cụ thể là: giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) 

11 EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ … – EVNHCMC

 • Tác giả: cskh.evnhcmc.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 2.9 (111 vote)
 • Tóm tắt: Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. – Khách 

12 Bí quyết lấy mã giảm giá hóa đơn tiền điện, tiết kiệm chi tiêu – ZaloPay

 • Tác giả: zalopay.vn
 • Ngày đăng: 08/12/2022
 • Đánh giá: 2.71 (96 vote)
 • Tóm tắt: · Quản lý chi tiêu hợp lý luôn là bài toán khó của hầu hết hộ gia đình. Trong đó thanh toán tiền điện là yêu cầu bắt buộc để duy trì đời sống 

13 Giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 như thế nào?

 • Tác giả: qdnd.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 2.69 (190 vote)
 • Tóm tắt: · – Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng. – Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) 

14 Thủ tướng: Giảm tiền điện trong 2 tháng cho người dân ở nơi giãn

 • Tác giả: tuoitre.vn
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 2.56 (115 vote)
 • Tóm tắt: · Mức hỗ trợ sẽ là giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng dùng điện dưới 200 kWh/tháng và giảm 10% tiền 

15 Đối tượng, mức hỗ trợ giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng sử dụng

 • Tác giả: sotuphap.kontum.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 2.54 (117 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 06/8/2021, Bộ Công thương ban hành Công văn số 4748/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện 

16 Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ giảm tiền điện, giá điện đợt 4

 • Tác giả: evngenco2.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 2.36 (177 vote)
 • Tóm tắt: · Cụ thể, giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200kWh/tháng; giảm 10% tiền điện (trước thuế 

17 EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho khách hàng sử

 • Tác giả: baosoctrang.org.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 2.23 (116 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, ngày 28-8-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho 

18 Chính phủ thống nhất giảm tiền điện cho 3 nhóm doanh nghiệp khó

 • Tác giả: binhphuoc.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 2.21 (140 vote)
 • Tóm tắt: · (CTTĐTBP) – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) 

19 Hỗ trợ giảm tiền điện đợt 4 do tác động của dịch COVID-19

 • Tác giả: cand.com.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.16 (189 vote)
 • Tóm tắt: · Bộ Công thương và EVN đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thực hiện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện cho mục 

20 Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của

 • Tác giả: moh.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 1.98 (93 vote)
 • Tóm tắt: · Về mức hỗ trợ giảm giá điện, giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng; 

21 Thông tin về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 do tác

 • Tác giả: moit.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 1.96 (65 vote)
 • Tóm tắt: · – Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng. c) Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện 

22 EVN giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử

 • Tác giả: sct.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 1.75 (166 vote)
 • Tóm tắt: · – Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng. c) Thời gian hỗ 

23 Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng ảnh hưởng

 • Tác giả: camau.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 1.68 (57 vote)
 • Tóm tắt: Đợt 1, hỗ trợ từ kỳ hóa đơn tháng 4 đến tháng 6/2020 cho trên 330.000 khách hàng sử dụng điện ánh sáng sinh hoạt (ASSH); doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; cơ sở 

24 Văn bản số 5411/BCT- ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền

 • Tác giả: evn.com.vn
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 1.52 (82 vote)
 • Tóm tắt: · Văn bản số 5411/BCT- ĐTĐL ngày 06/9/2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện 

25 An Giang: Giảm giá điện và tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh

 • Tác giả: angiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 1.39 (197 vote)
 • Tóm tắt: · Đối với các đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03 tháng 6 năm 

26 Dự kiến người dân được giảm 2.500 tỷ đồng tiền điện

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 1.35 (102 vote)
 • Tóm tắt: · (Chinhphu.vn) – Việc triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo