Tổng hợp 20+ hóa đơn giảm giá hàng bán hay nhất hiện nay

1 Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại hàng bán

 • Tác giả: ketoanleanh.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 4.9 (775 vote)
 • Tóm tắt: · Ngoài ra, còn một trường hợp giảm giá hàng bán khá phổ biến là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa không đúng quy cách, chất 

2 Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

 • Tác giả: caf-global.com
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 4.79 (229 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. VD: 

3 Các khoản giảm trừ doanh thu và cách hạch toán giảm trừ

 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 4.46 (448 vote)
 • Tóm tắt: · – Giảm giá hàng bán: Là khoản mà doanh nghiệp bán giảm giá cho khách hàng khi khách hàng mua hàng hóa, thành phẩm nhưng lại hàng hóa đó lại kém 

4 Quy định về việc áp dụng hình thức chiết khấu thương mại ra sao

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 4.24 (515 vote)
 • Tóm tắt: · – Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành 

5 Hướng dẫn xuất hóa đơn và hạch toán khi giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ketoanbinhduong.com.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 4.1 (401 vote)
 • Tóm tắt: Thì hạch toán khoản Giảm giá hàng bán vào TK521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (chi tiết Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán) và cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng 

6 Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại, giảm giá bán

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 3.9 (264 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách viết hóa đơn Chiết khấu thương mại, cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, chi 

7 Giảm giá hàng bán – MISA SME

 • Tác giả: helpsme.misa.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 3.67 (434 vote)
 • Tóm tắt: In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in để gửi cho khách hàng

8 Quy trình định khoản giảm giá hàng bán theo thông tư 200 – TT 133

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 3.59 (294 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai qui cách, lạc hậu với thị hiếu hay không đúng theo yêu cầu trong hợp đồng 

9 Phương thức cách viết và xuất hóa đơn giảm giá hàng bán

 • Tác giả: lamketoan.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 3.29 (206 vote)
 • Tóm tắt: Kế toán Việt Hưng chia sẻ cách xuất hoá đơn giảm giá hàng bán. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất 

10 Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán, chiết khấu

 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 10/11/2021
 • Đánh giá: 3.18 (479 vote)
 • Tóm tắt: · Trường hợp này, hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại, giảm giá cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết 

11 Hướng dẫn Kế toán cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm

 • Tác giả: ihoadon.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.79 (194 vote)
 • Tóm tắt: · Thực hiện: Trên hóa đơn ghi giá bán đã được chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. Ví dụ:

12 Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm chi tiết theo các trường hợp : UBot

 • Tác giả: ubot.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.83 (193 vote)
 • Tóm tắt: · Khi thực hiện giảm giá bán hàng hóa: khi bên bán chất thuận giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hóa đơn (giảm giá 

13 Xuất hóa đơn giảm giá hàng bán trên AMIS Kế toán theo Nghị định

 • Tác giả: helpact.misa.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 2.66 (135 vote)
 • Tóm tắt: · Lưu ý: Trường hợp này, trên hóa đơn thay thế người bán giảm trừ luôn khoản giảm giá hàng bán vào số tiền người mua phải thanh toán. (Giá bán 

14 Cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán theo mẫu – Kê Khai thuế GTGT

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 2.68 (58 vote)
 • Tóm tắt: 2. Trường hợp giảm giá hàng bán do hàng bị lỗi kém chất lượng: · Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2021 hai bên chúng tôi gồm có: · Đơn vị mua hàng : Công ty CP Bảo 

15 Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

 • Tác giả: luathoanggia.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.46 (192 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế gtgt, tổng giá thanh toán đã có thuế gtgt

16 Xuất hóa đơn điện tử dạng chiết khấu hàng hóa, giảm giá

 • Tác giả: hoadondientutrungkien.com
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 2.38 (140 vote)
 • Tóm tắt: Nếu chúng ta muốn xuất hóa đơn như hình ảnh minh họa trên, thì đối với hóa đơn giấy, chúng ta chỉ cần ghi dòng chữ “chiết khấu hàng hóa 5%” vào hàng tiếp theo, 

17 Cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 2.19 (60 vote)
 • Tóm tắt: · “2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá bán đã chiết 

18 Cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán theo mẫu – Kê Khai thuế GTGT

 • Tác giả: ketoanvptax.com
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 2.17 (101 vote)
 • Tóm tắt: 2. Trường hợp giảm giá hàng bán do hàng bị lỗi kém chất lượng: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay 

19 Hướng dẫn kê khai thuế GTGT hóa đơn chiết khấu thương mại

 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.09 (130 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT khi xuất hóa đơn chiết khấu thương mại, xuất hóa đơn giảm giá hàng bán. Có ví dụ và hình ảnh cụ thể cho mỗi trường hợp

20 Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 2 (99 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp 1: – Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi 

21 Xuất hóa đơn giảm giá hàng bán và thông tin chi tiết xoay quanh

 • Tác giả: work247.vn
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 1.94 (71 vote)
 • Tóm tắt: · Hóa đơn giảm giá bán hàng chính là mẫu hóa đơn thể hiện việc điều chỉnh giá của hàng hóa khi được mua từ doanh nghiệp

22 Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại

 • Tác giả: easyinvoice.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 1.84 (65 vote)
 • Tóm tắt: · Các hàng hóa và dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại, giảm giá cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT cần ghi rõ giá bán đã chiết khấu 

23 Giảm giá hàng bán – amisv2_help – Help AMIS

 • Tác giả: help.amis.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 1.69 (66 vote)
 • Tóm tắt: 10. In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in 

24 Cách hạch toán giảm giá hàng bán bên mua và bên bán

 • Tác giả: daotaoketoanhn.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 1.63 (174 vote)
 • Tóm tắt: Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã giảm dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có 

25 Công văn 9596/CT-TTHT Lập hóa đơn giảm giá hàng xuất khẩu bị lỗi

 • Tác giả: vbpl.ts24.com.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 1.59 (174 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả 

26 Cách kê khai Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ehoadon.online
 • Ngày đăng: 10/23/2021
 • Đánh giá: 1.4 (193 vote)
 • Tóm tắt: Tức là: Trên hóa đơn GTGT các lần mua đầu (chưa đạt) vẫn thể hiện giá bán như bình thường -> Hóa đơn cuối cùng hoặc kỳ sau sẽ trừ số tiền chiết khấu. VD: Cty A 

27 Thực hiện quy định chiết khấu và khuyến mãi tặng hàng như thế

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 1.35 (196 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều 

28 Giảm giá trực tiếp trên hoá đơn có ghi nhận là khoản giảm giá hàng

 • Tác giả: iachanoi.com
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 1.26 (121 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán là gì? · Nguyên tắc hạch toán tài khoản 521- giảm trừ doanh thu