Top 20+ tài khoản giảm giá hàng bán theo thông tư 200 hot nhất hiện nay

1 Hạch toán Tài khoản 156 – hàng hóa Theo Thông tư 200/2014/TT

 • Tác giả: blog.1ketoan.com
 • Ngày đăng: 10/18/2021
 • Đánh giá: 4.84 (605 vote)
 • Tóm tắt: Tài khoản 156 – hàng hóa Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh trị giá hiện có và 

2 Hệ thống tài khoản – 521. Các khoản giảm trừ doanh thu

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 4.59 (317 vote)
 • Tóm tắt: a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, 

3 Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 4.57 (373 vote)
 • Tóm tắt: 1. Tài khoản sử dụng hạch toán giảm trừ doanh thu: Tài khoản 511 · Phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu như giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán 

4 Hạch toán Các khoản giảm trừ doanh thu – Tài khoản 521

 • Tác giả: ketoanexcel.vn
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 4.21 (370 vote)
 • Tóm tắt: · Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu: Phản ánh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại theo Thông tư 200

5 Các khoản giảm trừ doanh thu – Gonnapass

 • Tác giả: gonnapass.com
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 4.04 (562 vote)
 • Tóm tắt: · Lưu ý về tài khoản ghi nhận (Bản gốc của thông tư 200/2014/TT-BTC xác định TK 5212 là TK Hàng bán bị trả lại; TK 5213 là TK Giảm giá hàng bán)

6 Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại – Giảm Giá Hàng Bán |

 • Tác giả: nguyenlyketoan.net
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 3.93 (548 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thanh toán không được ghi giảm giá trên hóa đơn bán hàng. Đây là một khoản chi phí tài chính công ty chấp nhận chi cho người mua. Người bán lập phiếu 

7 Các khoản giảm trừ doanh thu khi thực hiện bán hàng hóa?

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 3.74 (385 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thì việc theo dõi các khoản giảm trừ 

8 Thực hiện quy định chiết khấu và khuyến mãi tặng hàng như thế

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 3.49 (586 vote)
 • Tóm tắt: Mục c Điều 81 tài khoản 521 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản giảm trừ doanh thu quy định như sau: Chiết khấu thương 

9 Tài khoản 521 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Tác giả: dailythuecongminh.com
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 3.25 (334 vote)
 • Tóm tắt: · a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết 

10 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 133 và TT 200

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 3.07 (328 vote)
 • Tóm tắt: + Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. + Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị 

11 Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm chi tiết theo các trường hợp : UBot

 • Tác giả: ubot.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 2.95 (195 vote)
 • Tóm tắt: · Đối với các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán trả lại phát sinh cùng với kỳ tiêu thụ sản phẩm, kế toán thực hiện 

12 Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

 • Tác giả: baotintax.com
 • Ngày đăng: 11/02/2021
 • Đánh giá: 2.88 (152 vote)
 • Tóm tắt: · 3. Hàng bán bị trả lại ; Theo Thông tư 133/2016 / TTBTC, Theo Thông tư 200/2014 / TTBTC ; KHI BÁN – MUA HÀNG ; Bên bán: Xuất hóa đơn bán hàng. + 

13 Hạch toán giảm giá hàng bán chính xác theo TT 200 và 133

 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 2.64 (94 vote)
 • Tóm tắt: Để phản ánh khoản giảm giá hàng bán cho người mua, kế toán sử dụng tài khoản 5213 theo Thông tư 200

14 Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 mới nhất hiện nay

 • Tác giả: accnet.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.49 (91 vote)
 • Tóm tắt: · 2. Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 chi tiết ; 2293, Dự phòng phải thu khó đòi ; 2294, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ; 241, Xây 

15 Quy trình tài khoản giảm giá hàng bán theo Thông tư 200 – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.49 (185 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định tại Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC, liên quan đến vấn đề tài khoản giảm giá hàng bán, kế toán cần phải hạch toán vào Tài khoản 521 – Các 

16 Các khoản giảm trừ doanh thu và cách hạch toán giảm trừ

 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 2.33 (80 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, để hạch toán khoản giảm trừ doanh thu, tài khoản 511 có 6 tài khoản cấp 2 bao gồm:

17 Tips hạch toán chiết khấu thương mại theo thông tư 200 và 300

 • Tác giả: easybooks.vn
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.31 (195 vote)
 • Tóm tắt: Bạn sẽ không sử dụng tài khoản 5211 khi trên hóa đơn bán hàng hay GTGT đã thể hiện khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng là khoản tiền giảm trừ vào số 

18 Cách hạch toán giảm giá hàng bán theo thông tư 200

 • Tác giả: lamketoan.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.17 (62 vote)
 • Tóm tắt: 1. Tài khoản GGHB 5213 · 2. Hạch toán GGHB theo TK5213 · 3. Hạch toán GGHB theo TT 200

19 Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm năm 2022 – MIFI

 • Tác giả: mifi.vn
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 2.19 (178 vote)
 • Tóm tắt: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì ghi: Nợ TK 511 – Doanh 

20 Hạch toán các khoản giảm trừ Doanh thu theo TT200 – TK 521

 • Tác giả: ngheketoan.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 2.07 (112 vote)
 • Tóm tắt: Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ. – Tài khoản 5213 

21 Quy trình định khoản giảm giá hàng bán theo thông tư 200 – TT 133

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 1.95 (177 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai qui cách, lạc hậu với thị hiếu hay không đúng theo yêu cầu trong hợp đồng 

22 Hướng dẫn xuất hóa đơn và hạch toán khi giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ketoanbinhduong.com.vn
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 1.74 (77 vote)
 • Tóm tắt: Nếu sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 · Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ · Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5213)

23 Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư

 • Tác giả: ketoanacp.com
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 1.61 (59 vote)
 • Tóm tắt: Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế, ghi : Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng. Có TK 

24 Cách hạch toán Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 1.65 (158 vote)
 • Tóm tắt: I. Nguyên tắc kế toán tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu · Giảm giá hàng bán ngay khi bán hàng: Doanh nghiệp phản ánh doanh thu theo giá đã giảm, không 

25 Lập dự phòng giảm giá HTK theo Thông tư 200 và Thông tư 133

 • Tác giả: kiemtoanphuongnam.com
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 1.48 (122 vote)
 • Tóm tắt: 2. Nguyên tắc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: – Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản Theo Thông tư 200/2014 

26 Giảm giá hàng bán – amisv2_help – Help AMIS

 • Tác giả: help.amis.vn
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 1.43 (68 vote)
 • Tóm tắt: (Trường hợp khuyến mại kèm theo điều kiện phải mua sản phẩm (ví dụ mua 2 tặng 1) cũng được coi như là mua hàng giảm giá hàng bán). Kế toán bán hàng lập hóa đơn 

27 Hướng dẫn hạch toán hóa đơn đầu vào có chiết khấu thương mại

 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 1.2 (134 vote)
 • Tóm tắt: · – Nếu doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Thực hiện hạch toán chiết khấu thương mại vào tài khoản 521 – Tài khoản 

28 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU – Dịch vụ kế toán – Uy Danh

 • Tác giả: uydanh.vn
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 1.13 (176 vote)
 • Tóm tắt: Các khoản chiết khấu bán hàng được coi như một khoản chi phí làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông tư 200/2014/TT-BTC các tài khoản 531, 532,