Tổng hợp 10+ viết hóa đơn giảm giá hàng bán mới nhất

1 Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ehoadon.online
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 4.92 (842 vote)
 • Tóm tắt: Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Hãng hóa đơn điện tử eHoaDon Online xin hướng dẫn cách viết hóa đơn 

2 Xuất hóa đơn giảm giá hàng bán trên AMIS Kế toán theo Nghị định

 • Tác giả: helpact.misa.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 4.59 (594 vote)
 • Tóm tắt: · Hướng dẫn người dùng cách xuất hóa đơn trong trường hợp giảm giá hàng bán do sản phẩm, hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng trong hợp 

3 CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN – HẠCH TOÁN VỀ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

 • Tác giả: qpt.com.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 4.46 (456 vote)
 • Tóm tắt: Nếu số tiền chiết khấu – giảm giá LỚN HƠN số tiền trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải lập hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê các hoá đơn trước đó. Ví dụ 3: 

4 Quy định về xuất hoá đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán & cách viết

 • Tác giả: lamketoan.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/19/2021
 • Đánh giá: 4.19 (505 vote)
 • Tóm tắt: Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm. – Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01 

5 Xuất hóa đơn giảm giá hàng bán và thông tin chi tiết xoay quanh

 • Tác giả: work247.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 4.14 (259 vote)
 • Tóm tắt: · Hóa đơn giảm giá bán hàng chính là mẫu hóa đơn thể hiện việc điều chỉnh giá của hàng hóa khi được mua từ doanh nghiệp. Khoản tiền đó sẽ được gọi 

6 Hướng dẫn cách viết hoá đơn giảm giá hàng bán

 • Tác giả: thuedungnguyen.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 3.84 (498 vote)
 • Tóm tắt: · 2.1 Giảm giá ngay khi bán hàng: · Bên mua và bên bán lập văn bản thoả thuận báng hàng giảm giá. · VPP Hà Thịnh Phát lập hoá đơn với cột đơn giá đã 

7 Giảm giá hàng bán – MISA SME

 • Tác giả: helpsme.misa.vn
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 3.64 (218 vote)
 • Tóm tắt: In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in để gửi cho khách hàng

8 Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại hàng bán

 • Tác giả: ketoanleanh.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 3.45 (240 vote)
 • Tóm tắt: · Ngoài ra, còn một trường hợp giảm giá hàng bán khá phổ biến là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa không đúng quy cách, chất 

9 Quy trình định khoản giảm giá hàng bán theo thông tư 200 – TT 133

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 3.27 (330 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai qui cách, lạc hậu với thị hiếu hay không đúng theo yêu cầu trong hợp đồng đã 

10 Hướng dẫn xuất hóa đơn và hạch toán khi giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ketoanbinhduong.com.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 3.07 (308 vote)
 • Tóm tắt: Thì hạch toán khoản Giảm giá hàng bán vào TK521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (chi tiết Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán) và cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng 

11 Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa

 • Tác giả: taxkey.vn
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 2.9 (108 vote)
 • Tóm tắt: Cách viết hóa đơn như sau: ; 1, 2, 3 ; 01, Máy tính Hp Pavilion C360 CD0082, chiếc ; Cộng tiền hàng: 10.000.000 ; Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: 1.000.000

12 Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Chiết Khấu Thương Mại Hàng Bán

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 2.7 (92 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài ra, còn một trường hợp giảm giá hàng bán khá phổ biến là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng trong hợp đồng 

13 Quy định về việc áp dụng hình thức chiết khấu thương mại ra sao

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 2.72 (136 vote)
 • Tóm tắt: · – Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành 

14 Cách viết hóa đơn điều chỉnh MỚI NHẤT 2022 – MISA MeInvoice

 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 2.57 (178 vote)
 • Tóm tắt: · + Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Tăng hoặc giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng 

15 Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm chi tiết theo các trường hợp : UBot

 • Tác giả: ubot.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 2.4 (115 vote)
 • Tóm tắt: · Khi thực hiện giảm giá bán hàng hóa: khi bên bán chất thuận giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hóa đơn (giảm giá 

16 Giảm giá hàng bán – amisv2_help – Help AMIS

 • Tác giả: help.amis.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 2.45 (122 vote)
 • Tóm tắt: 10. In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in 

17 Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

 • Tác giả: caf-global.com
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 2.22 (76 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. VD: 

18 Cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15

 • Tác giả: vaa.com.vn
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 2.17 (101 vote)
 • Tóm tắt: · a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa,