List 20+ xuất hóa đơn giảm giá hàng bán bạn nên biết

1 Công văn 9596/CT-TTHT Lập hóa đơn giảm giá hàng xuất khẩu bị lỗi

 • Tác giả: vbpl.ts24.com.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 4.99 (736 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả 

2 Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm chi tiết theo các trường hợp : UBot

 • Tác giả: ubot.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.66 (415 vote)
 • Tóm tắt: · Khi thực hiện giảm giá bán hàng hóa: khi bên bán chất thuận giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hóa đơn (giảm giá 

3 Cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 4.45 (399 vote)
 • Tóm tắt: · Đối với trường hợp các doanh nghiệp lựa chọn việc lập hóa đơn điều chỉnh sau khi kết thúc chương trình khuyến mại thì theo như quy định của pháp 

4 Quy định về việc áp dụng hình thức chiết khấu thương mại ra sao

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 4.24 (554 vote)
 • Tóm tắt: · – Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành 

5 Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 4.1 (405 vote)
 • Tóm tắt: Cộng tiền hàng: 45.000.000 ; Thuế suất GTGT:

6 Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại

 • Tác giả: easyinvoice.vn
 • Ngày đăng: 05/13/2022
 • Đánh giá: 3.97 (418 vote)
 • Tóm tắt: · Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá bán hàng hóa và chiết khấu thương mại là thủ tục cần thực hiện khi doanh nghiệp đang chạy các chương trình 

7 Hướng dẫn Kế toán cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm

 • Tác giả: ihoadon.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 3.66 (562 vote)
 • Tóm tắt: · Thực hiện: Trên hóa đơn ghi giá bán đã được chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. Ví dụ:

8 Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán, chiết khấu

 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 3.53 (449 vote)
 • Tóm tắt: · Trường hợp này, hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại, giảm giá cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết 

9 Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm năm 2022 – MIFI

 • Tác giả: mifi.vn
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 3.23 (370 vote)
 • Tóm tắt: Đối với các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán trả lại hoặc giảm giá hàng bán phát sinh cùng kỳ với tiêu thụ sản phẩm thì kế toán cần thực hiện hạch toán hóa 

10 Quy định về xuất hoá đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán & cách viết

 • Tác giả: lamketoan.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 3.07 (256 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết sẽ tập trung đi sâu cách viết hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm giá hàng bán theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. Hy vọng bài viết sau đây của Kế 

11 Cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán theo mẫu – Kê Khai thuế GTGT

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.88 (156 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, biên bản hoặc thỏa thuận giữa hai bên, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Công ty kê khai điều chỉnh doanh thu xuất khẩu theo quy 

12 Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại, giảm giá bán

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 2.8 (106 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách viết hóa đơn Chiết khấu thương mại, cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, chi 

13 Hướng dẫn kê khai thuế GTGT hóa đơn chiết khấu thương mại

 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 2.69 (69 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT khi xuất hóa đơn chiết khấu thương mại, xuất hóa đơn giảm giá hàng bán. Có ví dụ và hình ảnh cụ thể cho mỗi trường hợp

14 Xuất hóa đơn giảm giá hàng bán trên AMIS Kế toán theo Nghị định

 • Tác giả: helpact.misa.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 2.67 (85 vote)
 • Tóm tắt: · Hướng dẫn người dùng cách xuất hóa đơn trong trường hợp giảm giá hàng bán do sản phẩm, hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng trong hợp 

15 Xuất hóa đơn giảm giá hàng bán và thông tin chi tiết xoay quanh

 • Tác giả: work247.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.39 (125 vote)
 • Tóm tắt: · Hóa đơn giảm giá bán hàng chính là mẫu hóa đơn thể hiện việc điều chỉnh giá của hàng hóa khi được mua từ doanh nghiệp. Khoản tiền đó sẽ được gọi 

16 Xuất hóa đơn điện tử dạng chiết khấu hàng hóa, giảm giá

 • Tác giả: hoadondientutrungkien.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.47 (117 vote)
 • Tóm tắt: Nếu chúng ta muốn xuất hóa đơn như hình ảnh minh họa trên, thì đối với hóa đơn giấy, chúng ta chỉ cần ghi dòng chữ “chiết khấu hàng hóa 5%” vào hàng tiếp theo, 

17 Quy trình định khoản giảm giá hàng bán theo thông tư 200 – TT 133

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 2.32 (95 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai qui cách, lạc hậu với thị hiếu hay không đúng theo yêu cầu trong hợp đồng 

18 (Web) Phát hành hóa đơn có chiết khấu – HELP MEINVOICE

 • Tác giả: helpv3.meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 2.25 (135 vote)
 • Tóm tắt: · Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành 

19 Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán – Đại lý thuế công minh

 • Tác giả: dailythuecongminh.com
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 1.99 (65 vote)
 • Tóm tắt: Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán trong trường hợp hàng hóa bị sai quy cách hoặc do các chương trình khuyến khai cho người mua tại các doanh nghiệp

20 Giảm giá hàng bán – amisv2_help – Help AMIS

 • Tác giả: help.amis.vn
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 1.98 (96 vote)
 • Tóm tắt: 10. In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in 

21 CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN – HẠCH TOÁN VỀ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

 • Tác giả: qpt.com.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 1.92 (71 vote)
 • Tóm tắt: Cộng tiền hàng: ; Thuế suất GTGT: 10 %, Tiền thuế GTGT ; Tổng cộng tiền thanh toán 

22 Giảm giá hàng bán – MISA SME

 • Tác giả: helpsme.misa.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 1.75 (92 vote)
 • Tóm tắt: In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in để gửi cho khách hàng

23 Xử lý hóa đơn và hướng dẫn nghiệp vụ trong những trường hợp

 • Tác giả: giamdoc.net
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 1.65 (119 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 01/03/2017, Cty Avery phát hiện ra hàng hóa bị sai quy cách, yêu cầu Cty Start-UP Coaching giảm giá bán. Cty Start-UP Coaching lập Biên bản 

24 Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

 • Tác giả: luathoanggia.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 1.64 (90 vote)
 • Tóm tắt: Cộng tiền hàng: 22.500.000 ; Thuế suất GTGT: 10 %, Tiền thuế GTGT: 2.250.000

25 Cách kê khai Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ehoadon.online
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 1.4 (175 vote)
 • Tóm tắt: Tức là: Trên hóa đơn GTGT các lần mua đầu (chưa đạt) vẫn thể hiện giá bán như bình thường -> Hóa đơn cuối cùng hoặc kỳ sau sẽ trừ số tiền chiết khấu. VD: Cty A 

26 Hướng dẫn xuất hóa đơn và hạch toán khi giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ketoanbinhduong.com.vn
 • Ngày đăng: 10/19/2021
 • Đánh giá: 1.35 (82 vote)
 • Tóm tắt: Thì hạch toán khoản Giảm giá hàng bán vào TK521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (chi tiết Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán) và cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng 

27 Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại hàng bán

 • Tác giả: ketoanleanh.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 1.26 (106 vote)
 • Tóm tắt: · Ngoài ra, còn một trường hợp giảm giá hàng bán khá phổ biến là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa không đúng quy cách, chất