Flash Sale Giá chỉ 1k

Giảm 5%

Ngành hàng: Thực Phẩm Tươi Sống Hạn sử dụng: 31-08-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: Giảm 5%  

GIẢM 50%

Hạn sử dụng: 30-09-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: GIẢM 50%