Flash Sale Giá chỉ 1k

TL TOSHIBA GR-A28VM(UKG1)

Giảm 23% Hạn sử dụng: 08-12-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi:  

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1599HYKD

Giảm 12% Hạn sử dụng: 08-12-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi:  

TL LG GN-L205WB

Giảm 7% Hạn sử dụng: 08-12-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi:  

TL LG GN-B222WB

Giảm 5% Hạn sử dụng: 08-12-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi:  

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099W4K

Giảm 6% Hạn sử dụng: 26-08-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi:  

ML CASPER GC-12IS32

Giảm 20% Hạn sử dụng: 26-08-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi:  

ML CASPER GSC-09IP25

Giảm 20% Hạn sử dụng: 26-08-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi:  

MLKK XIAOMI MI 3C(BHR4518GL)

Giảm 25% Hạn sử dụng: 26-08-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi:  

MLKK SHARP FP-GM50E-B

Giảm 29% Hạn sử dụng: 26-08-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi:  

ML SHARP AH-X9XEW

Giảm 0% Hạn sử dụng: 26-08-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi:  

TL TOSHIBA GR-B31VU (UKG)

Giảm 0% Hạn sử dụng: 26-08-2021 Chiến dịch: Nguyễn Kim – Thương hiệu số 1 về ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam Ưu đãi: