Flash Sale Giá chỉ 1k

GIẢM 40K

Hạn sử dụng: 01-11-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: GIẢM 40K  

GIẢM 20K

Hạn sử dụng: 01-11-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: GIẢM 20K  

GIẢM 10%

Hạn sử dụng: 01-11-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: GIẢM 10%  

Giảm 5%

Ngành hàng: Thực Phẩm Tươi Sống Hạn sử dụng: 31-08-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: Giảm 5%  

GIẢM 15K

Hạn sử dụng: 31-12-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: GIẢM 15K  

GIẢM 30%

Hạn sử dụng: 31-12-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: GIẢM 30%  

GIẢM 30%

Hạn sử dụng: 31-12-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: GIẢM 30%  

GIẢM 50%

Hạn sử dụng: 30-09-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: GIẢM 50%  

GIẢM 20%

Hạn sử dụng: 30-10-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: GIẢM 20%  

GIẢM 5%

Hạn sử dụng: 30-11-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: GIẢM 5%  

Voucher 500K

Ngành hàng: Khi thanh toán qua thẻ tín dụng Citi Premiermiles Hạn sử dụng: 28-12-2021 Chiến dịch: TIKI Ưu đãi: